آمارگیر وبلاگ

در حال جستجو ...

processing...

ایران رسمی ،مرجع نمایش تور های آنلاين گردشگري

کاربران محترم مسئولیت هرگونه خرید و فروش با طرفین است این سایت فقط اعضا باشگاه را برای یک معامله سالم به یکدیگر معرفی می کند

لیست تورها

نام آژانس : هور گشت(kish)
شماره تلفن : 02142059
آدرس : سهروردی شمالی - نبش هویزه شرقی - پلاک 60 - ساختمان امام حسن مجتبی (ع ) - طبقه 3
پذیرایی:B.B نوع سفر هوایی-زاگرس برگشت: کیش ایر مدارک لازم شناسنامه _ کارت ملی خدمات آژانس صبحانه استقبال فرودگاهی توضیحات تکمیلی * کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. * ساعت تحویل 14 و ساعت تخلیه 12 می باشد. * نرخ افراد زیر 2 سال 140.000 توامن می باشد..
نام آژانس : هور گشت(kish)
شماره تلفن : 02142059
آدرس : سهروردی شمالی - نبش هویزه شرقی - پلاک 60 - ساختمان امام حسن مجتبی (ع ) - طبقه 3
پذیرایی:B.B نوع سفر هوایی-زاگرس برگشت: کیش ایر مدارک لازم شناسنامه _ کارت ملی خدمات آژانس صبحانه استقبال فرودگاهی توضیحات تکمیلی * کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. * ساعت تحویل 14 و ساعت تخلیه 12 می باشد.. * نرخ افراد زیر 2 سال 140.000 توامن می باشد.
نام آژانس : هور گشت(kish)
شماره تلفن : 02142059
آدرس : سهروردی شمالی - نبش هویزه شرقی - پلاک 60 - ساختمان امام حسن مجتبی (ع ) - طبقه 3
نوع پذیرایی:B.B نوع سفر : هوایی -زاگرس برگشت: کیش ایر مدارک لازم شناسنامه-کارت ملی خدمات آژانس صبحانه استقبال فرودگاهی توضیحات تکمیلی * کلیه ی پرواز ها و هتل ها چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.. * ساعت تحویل 14 و ساعت تخلیه 12 می باشد. * نرخ افراد زیر 2 سال 140.000 تومان می باشد.
نام آژانس : هور گشت(kish)
شماره تلفن : 02142059
آدرس : سهروردی شمالی - نبش هویزه شرقی - پلاک 60 - ساختمان امام حسن مجتبی (ع ) - طبقه 3
نوع پذیرایی:B.B نوع سفر : هوایی -زاگرس برگشت: کیش ایر مدارک لازم شناسنامه-کارت ملی خدمات آژانس صبحانه استقبال فرودگاهی توضیحات تکمیلی * کلیه ی پرواز ها و هتل ها چارتر و غیرقابل استرداد می باشد. * ساعت تحویل 14 و ساعت تخلیه 12 می باشد.. * نرخ افراد زیر 2 سال 140.000 تومان می باشد.
نام آژانس : هور گشت(kish)
شماره تلفن : 02142059
آدرس : سهروردی شمالی - نبش هویزه شرقی - پلاک 60 - ساختمان امام حسن مجتبی (ع ) - طبقه 3
نوع پذیرایی:B.B نوع سفر : هوایی -زاگرس برگشت: کیش ایر مدارک لازم شناسنامه-کارت ملی خدمات آژانس صبحانه استقبال فرودگاهی توضیحات تکمیلی * کلیه ی پرواز ها و هتل ها چارتر و غیرقابل استرداد می باشد. * ساعت تحویل 14 و ساعت تخلیه 12 می باشد. * نرخ افراد زیر 2 سال 140.000 تومان می باشد..
نام آژانس : هور گشت(kish)
شماره تلفن : 02142059
آدرس : سهروردی شمالی - نبش هویزه شرقی - پلاک 60 - ساختمان امام حسن مجتبی (ع ) - طبقه 3
پذیرایی:B.B نوع سفر هوایی-زاگرس برگشت: کیش ایر مدارک لازم شناسنامه _ کارت ملی خدمات آژانس صبحانه استقبال فرودگاهی توضیحات تکمیلی * کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. * ساعت تحویل 14 و ساعت تخلیه 12 می باشد. * نرخ افراد زیر 2 سال 140.000 توامن می باشد..
نام آژانس : هور گشت(kish)
شماره تلفن : 02142059
آدرس : سهروردی شمالی - نبش هویزه شرقی - پلاک 60 - ساختمان امام حسن مجتبی (ع ) - طبقه 3
پذیرایی:B.B نوع سفر هوایی-زاگرس برگشت: کیش ایر مدارک لازم شناسنامه _ کارت ملی خدمات آژانس صبحانه استقبال فرودگاهی توضیحات تکمیلی * کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. * ساعت تحویل 14 و ساعت تخلیه 12 می باشد. * نرخ افراد زیر 2 سال 140.000 توامن می باشد..
نام آژانس : هور گشت(kish)
شماره تلفن : 02142059
آدرس : سهروردی شمالی - نبش هویزه شرقی - پلاک 60 - ساختمان امام حسن مجتبی (ع ) - طبقه 3
پذیرایی:B.B نوع سفر هوایی-زاگرس برگشت: کیش ایر مدارک لازم شناسنامه _ کارت ملی خدمات آژانس صبحانه استقبال فرودگاهی توضیحات تکمیلی * کلیه پروازها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. * ساعت تحویل 14 و ساعت تخلیه 12 می باشد... * نرخ افراد زیر 2 سال 140.000 توامن می باشد
نام آژانس : هور گشت(kish)
شماره تلفن : 02142059
آدرس : سهروردی شمالی - نبش هویزه شرقی - پلاک 60 - ساختمان امام حسن مجتبی (ع ) - طبقه 3
نوع پذیرایی:B.B نوع سفر : هوایی -زاگرس برگشت: کیش ایر مدارک لازم شناسنامه-کارت ملی خدمات آژانس صبحانه استقبال فرودگاهی توضیحات تکمیلی * کلیه ی پرواز ها و هتل ها چارتر و غیرقابل استرداد می باشد.. * ساعت تحویل 14 و ساعت تخلیه 12 می باشد. * نرخ افراد زیر 2 سال 140.000 تومان می باشد.
نام آژانس : هور گشت(kish)
شماره تلفن : 02142059
آدرس : سهروردی شمالی - نبش هویزه شرقی - پلاک 60 - ساختمان امام حسن مجتبی (ع ) - طبقه 3
نوع پذیرایی:B.B نوع سفر : هوایی -زاگرس برگشت: کیش ایر مدارک لازم شناسنامه-کارت ملی خدمات آژانس صبحانه استقبال فرودگاهی توضیحات تکمیلی * کلیه ی پرواز ها و هتل ها چارتر و غیرقابل استرداد می باشد. * ساعت تحویل 14 و ساعت تخلیه 12 می باشد.. * نرخ افراد زیر 2 سال 140.000 تومان می باشد.
نوع تور شهر مبداء کشور مقصد شهر مقصد محل اقامت درجه هتل شب اقامت نام وسیله تاریخ حرکت ساعت حرکت موجودی توضیحات آژانس مجری قیمت دوتخته(تومان) قیمت سینگل(تومان) انتخاب
گردشگری تهران ایران کیش تعطیلات 3 3 زاگرس 1399/05/18 17:45 10 نمایش خدمات هور گشت(kish) آدرس سایت 680,000 830,000 خرید آنلاین
گردشگری تهران ایران کیش لوتوس 3 3 زاگرس 1399/05/18 17:45 8 نمایش خدمات هور گشت(kish) آدرس سایت 755,000 980,000 خرید آنلاین
گردشگری تهران ایران کیش گرند 3 2 زاگرس 1399/05/19 06:30 9 نمایش خدمات هور گشت(kish) آدرس سایت 730,000 900,000 خرید آنلاین
گردشگری تهران ایران کیش لوتوس 3 2 زاگرس 1399/05/19 06:30 15 نمایش خدمات هور گشت(kish) آدرس سایت 710,000 860,000 خرید آنلاین
گردشگری تهران ایران کیش تعطیلات 3 2 زاگرس 1399/05/19 06:30 14 نمایش خدمات هور گشت(kish) آدرس سایت 660,000 760,000 خرید آنلاین
گردشگری تهران ایران کیش لیلیوم 2 3 زاگرس 1399/05/18 17:45 14 نمایش خدمات هور گشت(kish) آدرس سایت 1,130,000 1,730,000 خرید آنلاین
گردشگری تهران ایران کیش شایگان 5 3 زاگرس 1399/05/18 17:45 12 نمایش خدمات هور گشت(kish) آدرس سایت 1,025,000 1,520,000 خرید آنلاین
گردشگری تهران ایران کیش گرند 3 3 زاگرس 1399/05/18 17:45 9 نمایش خدمات هور گشت(kish) آدرس سایت 785,000 1,040,000 خرید آنلاین
گردشگری تهران ایران کیش شایگان 5 2 زاگرس 1399/05/19 06:30 11 نمایش خدمات هور گشت(kish) آدرس سایت 890,000 1,220,000 خرید آنلاین
گردشگری تهران ایران کیش لیلیوم 2 2 زاگرس 1399/05/19 06:30 15 نمایش خدمات هور گشت(kish) آدرس سایت 960,000 1,360,000 خرید آنلاین